Regulamin voucherów

§1. Definicje

 1. Wydawca - P.H. Jakóbczak Dorota Jakóbczak, ul. Bialska 2/4, 42-202 Częstochowa

 2. Voucher - dokument papierowy z indywidualnym kodem, który uprawnia Użytkownika do jego realizacji. Każdy Voucher to unikalny kod który posiada wartość brutto oraz określoną datę ważności.

 3. Nabywca - osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher.

 4. Użytkownik - osoba posiadająca Vouchera.

 5. Regulamin - regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów

 6. Kurier - firma kurierska obsługująca dostawy od Wydawcy

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów, warunki i terminy prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Voucherów, formy i sposoby płatności, trybu postępowania reklamacyjnego oraz sposobu realizacji Voucherów.

 2. Aktualna treść Regulaminu sprzedaży i realizacji voucherów jest dostępna pod adresem: jakobczak.pl/voucher

 3. Wydawca posiada w swojej ofercie Vouchery kwotowe.

 4. Wydawca zobowiązuje się do wydania Vouchera Nabywcy i do przyjmowania go do realizacji w siedzibie Wydawcy.

 5. Vouchery są jednorazowe i muszą być zrealizowane w całości. Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera, to cała wartość Vouchera zostaje uznana za wykorzystaną.

 6. Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy, jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera.

 7. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.

 8. Vouchery są generowane indywidualnie i nie mogą być przedmiotem handlu.

 9. Wszystkie Vouchery są ewidencjonowane przez Wydawcę oraz posiadają swój indywidualny numer identyfikacyjny.

 10. Vouchery mają określony termin ważności zapisany na dokumencie, jednak nie dłuższy niż 1 rok od daty zakupu Vouchera.

 11. Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.

 12. Wydawca ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy upłynął termin ważności Vouchera lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze.

 13. Data ważności Vouchera nie ulega przedłużeniu.

 14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

 15. Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Vouchera.

 16. Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

 17. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

§3. Nabycie Vouchera

 1. Zakup vouchera możliwy jest:

  1. za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawcy (jakobczak.pl)

  2. poprzez e-mail (voucher@jakobczak.pl)

  3. bezpośrednio w siedzibie Wydawcy

 2. Czas realizacji zamówienia Vouchera wynosi do czterech dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności za Voucher.

 3. Składając zamówienie poprzez e-mail Nabywca wprowadza prawidłowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane firmowe w przypadku zakupu Vouchera dla firmy. Klient składa oświadczenie woli, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych został poinformowany, że administratorem podanych przez Nabywcę danych osobowych jest Wydawca oraz że dane te będą przetwarzane w celu realizacji Vouchera, na co Nabywca wyraża zgodę.

 4. Nabywca potwierdza, iż wie, że zamówienie Vouchera pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 5. Wydawca realizuje dostawę Voucherów na dwa sposoby: odbiór osobisty w siedzibie wydawcy lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres przez Nabywcę.

 6. Koszt dostawy Vouchera na terenie Polski jest realizowany na koszt Nabywcy i jest uzależniony od metody płatności oraz sposobu dostawy. Dostawa zamówionych Voucherów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4. Realizacja Vouchera

 1. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w siedzibie Wydawcy

 

do góry

Wszelkie prawa zastrzeżone JAKÓBCZAK © 2022 Polityka prywatności Kontakt

mInteractive mInteractive
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl